Denný archív: 23/06/2015


čepenie, čepčenie, čepenka, začepčenie, zavíjanka, kičkanie … všetko tieto pojmy vyjadrujú časť svadby,  obrad, ktorý znamenal prechod zo slobodného stavu dievčaťa, do stavu manželského. Z dievčaťa sa stávala žena a to bolo symbolizované čepcom alebo šatkou na hlave nevesty. Na väčšine Slovenska kedysi nosili slobodné dievčatá vrkoče, do ktorých si […]

Tradičné čepenie