Audio


Tu nájdete zvukové ukážky z našich vystúpení a tancov.

Tieto audio súbory boli nahraté pre naše občianske združenie a môžu byť ďalej šírené len s našim súhlasom.

 

Zámutovské melódie:

Ochutnávka piesní k našim tancom, ktorá vznikla za pomoci Matúša Ondruša, Stana Jendrichovského a cimbalovej hudby Silvayovci. Piesne vznikali v GSmusic štúdiu. Aj takto sa snažíme neustále zlepšovať, aby sme Vám mohli ponúkať stále kvalitnejšie vystúpenia. Všetkým touto cestou ďakujeme

      intro - Pristaše
      Družbovski - Pristaše
      Fľaškovi - Pristaše
      Krucena - Pristaše
      Čardáš - Pristaše
      Verbung - Pristaše
      Bašistovska - Pristaše

 

Vďaka vynikajúcemu mladému hudobníkovi a nášmu členovi Lukášovi Valíkovi máme aj nahrávky pre akordeón. Takisto ďakujeme.

      Laškovi - Pristaše
      Krucena - Pristaše
Share